AKTUALNOŚCI

Dzisiaj nasz ośrodek odwiedzili goście z Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. Zapoznali się z infrastrukturą budynku i procesami produkcyjnymi. O firmie opowiadał im Pan Krzysztof i udzielał odpowiedzi na pytania. Dziękujemy za wizytę i serdecznie zapraszamy ponownie.

W ciągu kilku dni zakończymy prace nad skrzydłami samolotu Stampe SV4. To było bardzo żmudne i precyzyjne zadanie dla naszych stolarzy. Po zakończeniu skrzydełka zostaną wysłane do naszego klienta z Australii.

AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Internacjonalizacja - szansą rozwoju AIR RES AVIATION SP. Z O.O.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.