Projekt unijny

AIR RES AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt „Internacjonalizacja - szansą rozwoju AIR RES AVIATION SP. Z O.O.” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

 

 

CEL PROJEKTU: Zwiększenie aktywności gospodarczej Air Res Aviation sp. z o.o. na rynkach międzynarodowych, poprzez wsparcie doradcze obejmujące kompleksowe działania związane z opracowaniem modelu biznesowego internacjonalizacji w okresie 01.03.2017 r. – 30.06.2017 r.

 

DOFINANSOWANIE PROJEKTU Z UE: 22 000.00 PLN

 

http://www.mapadotacji.gov.pl/

 

Pełna treść:

projekt_unijny.pdf