CPL(A)

Plane
CPL(A)-LICENCJA PILOTA SAMOLOTOWEGO ZAWODOWEGO
CPL(A) uprawnia pilota do zarobkowego wykonywania lotów. Program szkolenia praktycznego obejmuje min. 30 godz. lotów.
Wymagania wstępne:
Kandydaci muszą posiadać licencję PPL(A), 150 godz. czasu lotu i wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie klasa 1.
Przebieg szkolenia:
Szkolenie składa się ze 100 godzin teorii i minimum 30 godzin lotów. Po zakończonym szkoleniu należy zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy teoretyczny w ULC a następnie egzamin praktyczny z instruktorem egzaminatorem ULC.