FAQ

Plane
FAQ

Jeżeli maja Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące szkoleń, nasi doświadczeni instruktorzy chętnie pomogą i rozwiążą wszelkie wątpliwości

 

W jakim wieku można rozpocząć szkolenie?

W przypadku szkolenia na licencję pilota samolotowego turystycznego PPL(A), należy mieć ukończone 16 lat już przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego oraz posiadać minimum świadectwo gimnazjalne. tutaj.

Jakie badania lekarskie są wymagane?

Wymagane są badania lotniczo – lekarskie wykonane u lekarzy orzeczników. Pierwsze badania lotniczo-lekarskie, jakie należy wykonać, wiążą się z wizytą u różnych specjalistów – należy wykonać m.in. badania laboratoryjne, zdjęcia RTG, badanie EEG, itp. Zakres tych badań zależy też od tego, w jakim kierunku dany kandydat chce się szkolić: na czym latać i w jakim charakterze. Badania lotniczo-lekarskie w pierwszej kolejności możemy podzielić na:

-Wstępne- czyli dla kandydatów na pilotów, skoczków, itd. Z racji, iż są to zazwyczaj pierwsze badania lotnicze dla danej osoby, trwają one dość długo. Spowodowane jest to przede wszystkim tym, że aby je wykonać należy odwiedzić kilku specjalistów, którzy dokładnie przyjrzą się Twoim oczom, uszom, sercu, itp. Po zakończeniu badań otrzymasz orzeczenie lekarskie odpowiedniej klasy ( 1, 2 lub 3 ) z wyznaczonym terminem ważności tych badań.

-Okresowe- są to badania dla tych osób, które chciałyby przedłużyć ważność swoich badań. W przypadku tych badań jest to zdecydowanie szybsza procedura – osoba chcąca przedłużyć termin ważności badań musi odwiedzić znacznie mniejszą liczbę lekarzy specjalistów, a po zakończeniu otrzymuje orzeczenie lekarskie z kolejnym terminem ważności.

-Okolicznościowe- tego typu badania przeprowadzane są w sytuacji, gdy wystąpiły jakieś nietypowe okoliczności, wydarzenia, które miały istotny wpływ na Twój stan zdrowia, np. poważny wypadek samochodowy, ciężkie złamania, przebyta operacja, itp. zależnie od sytuacji zostajesz poddany odpowiednim badaniom i po ich wykonaniu otrzymujesz stosowne orzeczenie.

-"Jak długo trwa szkolenie?" poprawiony tekst : Każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Długość trwania szkolenia jest uwarunkowana dyspozycyjnością kursanta oraz warunkami pogodowymi. Szkolenie teoretyczne wynosi minimum 100h, natomiast szkolenie praktyczne to minimum 45h. Średnio zamyka się to w okresie od 2 do 4 miesięcy.

Gdzie mogę zrobić badania lekarskie?

Lista lekarzy orzeczników i centrum medycyny lotniczej.

Jak długo trwa szkolenie?

Każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Długość trwania szkolenia jest uwarunkowana, dyspozycyjnością kursanta oraz warunkami pogodowymi. Szkolenie teoretyczne wynosi minimum 100h, natomiast szkolenie praktyczne to minimum 45h. Średnio zamyka się to w okresie od 2 do 4 miesięcy.

 

Jak wygląda egzamin w ULC?

Egzamin praktyczny w ULC: Po skończonym szkoleniu praktycznym ośrodek szkolenia lotniczego kontaktuje się z egzaminatorem z ULC i ustala termin egzaminu dla kandydata (szczegóły na stronie ULC.) Każde szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Długość trwania szkolenia jest uwarunkowana, dyspozycyjnością kursanta oraz warunkami pogodowymi. Szkolenie teoretyczne wynosi minimum 100h, natomiast szkolenie praktyczne to minimum 45h. Średnio zamyka się to w okresie od 2 do 4 miesięcy. Teoria: Zgodnie z PartFCL.025 b) egzaminy na licencję PPL(A) kandydat zobowiązany jest zdać w 6 sesjach w terminie 18 miesięcy. W tym czasie, do każdego z przedmiotów kandydat może podejść maksymalnie 4 razy. Egzaminy na licencję PPL(A) odbywać się będzie w języku polskim w oparciu o Krajowy Bank Pytań. Egzamin na licencję PPL(A) jest dostępny z podglądem w języku angielskim.
Więcej tutaj.

Przedmiot Czas trwania (godz.) Liczba pytań
Ustawa Prawo Lotnicze 0:45 28
Ogólna wiedza o statku powietrznym 0:30 16
Osiągi i planowanie 1:00 20
Człowiek-możliwości i ograniczenia 0:30 12
Meteorologia 0:30 12
Nawigacja 1:00 24
Procedury operacyjne 0:30 12
Zasady lotu 0:45 16
Łączność 0:30 12
Ogólne bezpieczeństwo lotu xx xx
  6:00 152