LAPL(A)

Plane
LAPL(A)-LICENCJA PILOTA SAMOLOTU LEKKIEGO
LAPL(A) to nowy rodzaj licencji pilota samolotowego opracowany przez EASA, która uprawnia posiadacza do wykonywania lotów niekomercyjnych na samolotach jednosilnikowych tłokowych o maksymalnej masie startowej nie przekraczającej 2000 kg. Program szkolenia praktycznego obejmuje 30 godz. lotów.
Szkolenie obejmuje:
  • Prawo Lotnicze
  • Łączność
  • Człowiek - możliwoœci i ograniczenia
  • Zasady lotu
  • Procedury operacyjne
  • Osiągi i planowanie lotu
  • Ogólna wiedza o samolocie
  • Nawigacja
  • Meteorologia
Wymagania wstępne:
Min. wiek w chwili rozpoczęcia szkolenia 16 lat. Min. wiek w chwili ubiegania się o wydanie licencji 17 lat. Wymagane orzeczenie lotniczo-lekarskie klasa LAPL(A)
Przebieg szkolenia:
Szkolenie składa się ze 100 godzin teorii i minimum 30 godzin lotów. Po zakończonym szkoleniu należy zdać z wynikiem pozytywnym egzamin państwowy teoretyczny w ULC a następnie egzamin praktyczny z instruktorem egzaminatorem ULC.