VFR NOC

Plane
VFR noc - Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych z widzialnością.
VFR noc – Uprawnienie do wykonywania lotów nocnych z widzialnością. Zdobycie tego uprawnienia upoważnia do lotów po zachodzie słońca. Dużą zaletą tego szkolenia jest poznanie sztuki latania z zupełnie innej strony. Szkolenie VFR noc jest koniecznym elementem w kontynuacji kariery każdego pilota. Szkolenie to gwarantuje również zdobycie nowych doświadczeń potrzebnych do ciągłego rozwoju w tej dziedzinie. VFR noc jest dodatkowym uprawnieniem wpisywanym do licencji, które uprawnia do wykonywania lotów nocnych według przepisów VFR. Zgodnie z wymaganiami PART-FCL, kandydat musi wykonać min. 5 godz. lotów w nocy w ramach szkolenia praktycznego w celu uzyskania uprawnienia VFR noc.
Przebieg szkolenia:

Szkolenie obejmuje cykl wykładów, prezentacje audiowizualne oraz komputerowe kursy nauczania na odległość kończące się egzaminem wewnętrznym. Nasi instruktorzy są do Waszej dyspozycji.